Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu bao gồm:

Thông qua đăng nhập Facebook: ID Facebook, tên của bạn, ảnh đại diện

Thông qua đăng nhập Google: ID Google, tên của bạn, ảnh đại diện

Đây là những thông tin cần thiết để Món Chay - VN Cooking xác định quyền sở hữu thông tin của bạn

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng các tài khoản Facebook, Google của bạn VN Cooking không quản lý các tài khoản này của khách hàng sử dụng

2. Phạm vi sử dụng thông tin

- Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận liên quan đến thông tin lưu trữ của thành viên.

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Món Chay - VN Cooking có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

- Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của VN Cooking.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Email: [email protected]

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

- Thành viên thay đổi thông tin từ phía Facebook, Google và thực hiện đăng nhập lại để cập nhật thông tin

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Thông tin cá nhân của thành viên trên Món Chay - VN Cooking được Món Chay - VN Cooking cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Món Chay - VN Cooking. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.